Z. Edmond STOJKU lindi më 25.09.1964 në Peshkopi, Dibër.

Arsimi i tij përfshin:

1983-1989: Fakulteti Mjeksisë, titulluar mjek i përgjithshëm

1994-1999: Fakulteti i Mjekësisë, Specializim “Imazheri  Diagnostike”,  Universiteti  i Tiranës

2005-2008: Universiteti Kristal, Fakulteti Juridik

2007-2008: Master Professional “Menaxhimi shëndetësor në drejtoritë e shëndetit publik”

2010-2013: Doktor i Shkencave Mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i  Tiranës, Gradë Shkencore me teme “Rëndësia e imazherisë në diagnozën e hershme dhe diagnoza diferenciale e apendisitit akut”

Eksperienca në punë e z. Stojku përfshin:

1989-1990: Praktikë profesionale “mjekësi e përgjithshme”, spitali “Rahim Xhika”, Peshkopi

1990-1994: Mjek i Përgjithshëm, Komuna Kastriot, Dibër.

1999-2000: Shef shëndetësie në Repartin FNSH, 711

2001-2005: Shef Shëndetësie, Pedagog në Akademinë e Policisë “Arben Zylyftari”, Tiranë.

2005-2007: Mjek specialist, Qendra Shëndetësore NR. 7, Tiranë

2006-1010: Pedagog i jashtëm, në Fakultetin e Infermierisë, Universiteti i Tiranës

2007-2008: Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Planifikimit Shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë

2010-2018: President i “Albanian Life Quality Union”

2011-2012: Drejtor Ekzekutiv, Qendra Diagnostike “Ikeda”

2012-2013: Drejtor i  Përgjithshëm i  Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Shëndetësisë

2013-2017 Drejtor Ekzekutiv, Autoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë.

2019- Deputet i Kuvendit të Shqipërisë

2021- Kryetar i “Aleanca Demokracia e Re”