01

ULJA E TAKSAVE DHE RIKTHIMI I TAKSËS SË SHESHTË 10%.  PËRMIRËSIMI DHE EFEKTIVIZIM I SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE TË BRENDSHME; MBËSHTETJE DHE ZHVILLIM I PRODHIMIT VENDAS…

02

GARANTIMI I SIGURISË JURIDIKE PËR VEPRIMTARINË EKONOMIKE DHE SHOQËRORE TË SUBJEKTEVE: REGJISTRIMI I PLOTË I PRONËS NË QYTET DHE NË FSHAT; INVENTARIZIMI I PLOTË I…

03

RIMODELIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT MBI PERFORMANCËN E ADMINISTRATËS NË PËRPUTHJE ME LIGJIN; FUQIZIMI I MBËSHTETJES FINANCIARE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE, PËR NJË PERFORMANCË TË RE…